JTI föreläsning

JTI föreläsning
Att träna jordbrukseliter

JTI Lecture har ett betydande inflytande inom området moderna jordbrukskunskapstjänster och utbildar eliter för landsbygdsområden genom distansundervisning via Internet och utbildningsställen över hela världen.JTI Academy fortsätter att bjuda in jordbruksvetenskapliga och tekniska experter och utövare att dela sina erfarenheter och prestationer för användarna, kombinera onlineteori och praktik på plats, effektivt sprida kunskap om drönare och jordbruksproduktion och odla jordbrukstalanger.

Praktiskt träningssystem

Yrkeskvalifikationer

Frågor och svar online

Videokurser online

Bli en masteroperatör genom att lära dig hemma