App och applet

JTI Agricultural App

app

Klicka på Ladda ner

*JTI jordbruksapp är en applikationsmjukvara för mobilterminaler som tillhandahåller autonoma ruttoperationer inom jordbruket och jordbruksgeografisk kartläggning och kartläggning, som integrerar förvaltning av jordbruksmark, flerdimensionell växtskyddsoperation, driftregister och förvaltningsfunktioner för växtskyddsutrustning.JTI:s jordbruksapp är flexibel och lätt att använda, intelligent och effektiv.Med drönare i JTI M-serien hjälper den användare att avsevärt förbättra effektiviteten i jordbruksproduktionen.